Daytona


Daytona Bedside Chest
Was £459
£229
20% deposit available from £45.00
Daytona Storage Box
Was £579
£289
20% deposit available from £57.00

Daytona 4 Drawer Chest
Was £879
£439
20% deposit available from £87.00
Daytona 4'6 Bedframe
Was £879
£439
20% deposit available from £87.00

Daytona 5 Drawer Tallboy
Was £999
£499
20% deposit available from £99.00
Daytona 2 + 3 Chest
Was £1139
£569
finance available from £12.86 per month
20% deposit available from £113.00

Daytona 5'0 Bedframe
Was £1139
£569
finance available from £12.86 per month
20% deposit available from £113.00
Daytona 3 + 4 Chest
Was £1259
£629
finance available from £14.22 per month
20% deposit available from £125.00

Daytona 6'0 Bedframe
Was £1379
£689
finance available from £15.58 per month
20% deposit available from £137.00
Daytona Double Wardrobe
Was £1759
£879
finance available from £19.87 per month
20% deposit available from £175.00

Daytona Triple Wardrobe With Mirror
Was £2259
£1,129
finance available from £25.52 per month
20% deposit available from £225.00